Search
  • Just Alex

Rolnictwo regeneratywne - dlaczego jest tak istotne w przemyśle mody?

Updated: Apr 15, 2021Każda tkanina, czy jest to poliester czy bawełna lub wiskoza, bazuje na zasobach naturalnych. Jednym z najbardziej zanieczyszczających etapów produkcji ubrań jest produkcja materiałów począwszy od uprawy bawełny czy wydobycia ropy naftowej pod produkcję poliestru. Etap ten generuje emisje olbrzymich ilości gazów cieplarnianych i zużywa duże ilości pestycydów i innych środków chemicznych. Produkcja bawełny pochłania 4% światowego zużycia pestycydów i 10% światowego zużycia środków owadobójczych (które poza szkodnikami zabijają też zapylające pszczoły).


Monokulturowa uprawa bawełny powoduje wyjałowienie i zmianę struktury gleb. Rolnicy używają zatem coraz większej ilości chemicznych środków wzrostu, aby plony nie malały, a być może nawet rosły. I tutaj wpadają w błędne koło.


Jak to odwrócić? Z pomocą przychodzi rolnictwo regeneratywne, o którym coraz głośniej, a przecież jej zasady sięgają początków rolnictwa, kiedy nie było jeszcze całej tej chemii i technologii.


Czy wiesz, że oranie ziemi uwalnia z gleby dwutlenek węgla?


Według prof. Jerzego Czembora zaledwie 1/32 gleb na świecie nadaje się do uprawy, a ilość ta cały czas się zmniejsza. Ponadto 50-70 proc. węgla organicznego zmagazynowanego w glebie zostało utracone w wyniku jej uprawy, a wzrost węgla w glebach Ziemi o 2 proc. mógłby zrównoważyć wszystkie emisje gazów cieplarnianych...


Na czym tak naprawdę polega rolnictwo regeneratywne? Jego założeniem jest prowadzenie praktyk zrównoważonych, takich jak:

  • bezorkowa uprawa gleby,

  • uprawa roślin okrywowych,

  • uprawa roślin na zielony nawóz,

  • zwiększenie bioróżnorodności uprawianych roślin - więcej gatunków w płodozmianie,

  • zwiększenie retencji wody w glebie,

  • połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą,

  • dbałość o dobrostan zwierząt,

  • stosowanie nawozów naturalnych,

  • ograniczenie zużycia nawozów - zrównoważone nawożenie i ograniczenie ilości środków ochrony roślin - integrowana ochrona roślin,Choć rolnictwo regeneratywne jeszcze nie jest rozpowszechnione, warto mieć świadomość, iż istnieją sposoby na to, by produkując dbać o również o zasoby naturalne, które nie są nieskończone. A z perspektywy konsumenta mody warto zwracać uwagę na certyfikaty dokumentujące np. organiczność bawełny użytej w naszych ubraniach czy zawartość surowców z recyklingu...


59 views0 comments