Search
  • Just Alex

Zabójcze emisje mody.

Updated: Apr 15, 2021

Rocznie świat produkuje około 100 miliardów sztuk odzieży. Dla przypomnienia, aktualna populacja na swiecie to 7,8 miliarda ludzi. Co się dzieje z tymi ubraniami potem? Część zalega zapomniana w naszych szafach, część w sklepowych magazynach, a część jest spalana emitując dodatkowe emisje gazów cieplarnianych. Dlaczego ten biznes tak marnotrawi zasoby naturalne? Czy to tylko wina korporacji goniących za zyskiem czy również nasze nieposkromione rządze kupowania? Tutaj wszytsko się zazębia. A planeta krzyczy coraz głośniej...Sama produkcja poliestru wytwarza rocznie prawie 300 miliardów kilogramów dwutlenku węgla. Emisje światowych fabryk produkujących odzież i surowce są wielokronie większe. Do tego musimy dodać emisje związane z transportem masowych produktów odzieżowych z Krajów Południa do Europy i Ameryki.


Bydło hodowane w sposób przemysłowy pod produkcję mięsa i skór produkuje ogromne ilości metanu, który jest wielokrotnie silniejszym gazem cieplarnianym niż CO2. Są to gazy pochodzące z układu pokarmowego zwierząt. Różne źródła podają, iż przemysł związany z hodowlą zwierząt emituje od 15 do 18% światowych gazów cieplarnianych.


Przemysł odzieżowy jest odpowiedzialny za 1/3 zanieczyszczeń oceanów mikroplastikiem. Jedna sztuka poliestrowej odzieży wypuszcza około 1900 mikrowłókien w jednym praniu! W skali całego świata uwalniamy mikrowłókna o objętości od 4 do 7 milionów plastikowych torebek KAŻDEGO DNIA!


Około 8 tysięcy związków chemicznych jest używanych przy produkcji odzieży, w tym wiele toksycznych. Niestety wiele fabryk wypuszcza te związki bezpośrednio do wód. Sam proces farbowania odzieży wykorzystuje 72 różne związki toksyczne, w tym 30, które pozostają w środowisku na stałe.


Monokulturowe uprawy bawełny w trybie przemysłowym powodują obniżenie jakości gleb, wręcz jej wyniszczenie na wielu obszarach Ziemi. Zużycie pestycydów, sztucznych nawozów i wielu innych szkodliwych preparatów ma bezpośredni wpływ na ekosystemy w Indiach, Chinach, Pakistanie, ale też na zdrowie rolników, którzy uprawiają bawełnę. Nie jest tajemnicą fakt, iż wszytskie te środki mają silny wpływ kancerogenny, ale też powodują wiele innych schorzeń, nawet u noworodków.


To tylko wybrane kwestie związane z przemysłem mody masowej, ale wystarczą tylko one, aby zrozumieć wpływ produkcji odzieży na zanieczyszczenie powietrza, rzek, oceanów, a finalnie również i na nasze zdrowie. Te szkody nie dzieją się już tylko w odległych zakątkach Ziemi, one coraz bardziej dotykają nas bezpośrednio, tutaj w bogatej Europie i Ameryce. Tu i teraz.

58 views0 comments